books-441866_1920

Wykłady – kryminologia

Zgodnie z ustaleniami prowadzącego wykłady adw. Łukasza Twarowskiego poniżej zamieszczamy do pobrania materiał z wykładów nr 1 i 2 kierunku kryminologia (Wydział Prawa UwB). Materiały z wykładów stanowią podstawę programową i wraz ze znajomością odpowiednich przepisów Kodeksu karnego oraz doktryny (w tym proponowanych podręczników) mogą stanowić podstawę do zagadnień egzaminacyjnych - w formie ustalonej ze studentami na wykładzie. Materiał do pobrania pod linkiem: wyklad1-2