wrozka

Fałszywa wróżka skazana za oszustwo

Podawała się za wróżkę i znachorkę. Najpierw wmówiła mieszkance Sokółki, że jej syn zachoruje na raka. Później - że może je uleczyć. Ale za pieniądze. Matka przekazała Edycie Milewskiej 400 tys. zł. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w Białymstoku stwierdził, iż jest to sprawa precedensowa. Partnerzy Kancelarii: Adwokat Patrycja Murawska oraz Adwokat Łukasz Twarowski reprezentowali w przedmiotowej sprawie interesy pokrzywdzonych, działając też jako pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych. Prawomocnym wyrokiem Sąd orzekł m.in., iż fałszywa wróżka ma zwrócić pokrzywdzonym 400.000 zł tytułem częściowego naprawienia szkody. Sąd zezwolił na publikacje wizerunku skazanej, na powyższe wyraził też zgodę pokrzywdzony. Czytaj więcej: http://www.wspolczesna.pl/wiadomosci/bialystok/a/wrozka-edyta-milewska-skazana-za-oszustwa-wyrok-2-lata-wiezienia-zdjecia,10575054/