wizytówki

Wróżka z Podlasia przed Sądem Najwyższym

Koniec procesu wróżki z Podlasia - w dniu 30 maja 2017 r. partner Kancelarii Adwokat Patrycja Murawska na rozprawie przed Sądem Najwyższym po raz kolejny reprezentowała interesy pokrzywdzonego w głośnej sprawie o oszustwo. Sąd Najwyższy oddalił kasację oskarżonej i w pełni podzielił stanowisko partnerów Kancelarii co do roszczeń odszkodowawczych i orzeczonej kary. Poniżej link do artykułu prasowego http://bialystok.onet.pl/proces-kobiety-podajacej-s…/9p650r2
books-441866_1920

Wykłady – kryminologia

Zgodnie z ustaleniami prowadzącego wykłady adw. Łukasza Twarowskiego poniżej zamieszczamy do pobrania materiał z wykładów nr 1 i 2 kierunku kryminologia (Wydział Prawa UwB). Materiały z wykładów stanowią podstawę programową i wraz ze znajomością odpowiednich przepisów Kodeksu karnego oraz doktryny (w tym proponowanych podręczników) mogą stanowić podstawę do zagadnień egzaminacyjnych - w formie ustalonej ze studentami na wykładzie. Materiał do pobrania pod linkiem: wyklad1-2
wrozka

Fałszywa wróżka skazana za oszustwo

Podawała się za wróżkę i znachorkę. Najpierw wmówiła mieszkance Sokółki, że jej syn zachoruje na raka. Później - że może je uleczyć. Ale za pieniądze. Matka przekazała Edycie Milewskiej 400 tys. zł. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w Białymstoku stwierdził, iż jest to sprawa precedensowa. Partnerzy Kancelarii: Adwokat Patrycja Murawska oraz Adwokat Łukasz Twarowski reprezentowali w przedmiotowej sprawie interesy pokrzywdzonych, działając też jako pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych. Prawomocnym wyrokiem Sąd orzekł m.in., iż fałszywa wróżka ma zwrócić pokrzywdzonym 400.000 zł tytułem częściowego naprawienia szkody. Sąd zezwolił na publikacje wizerunku skazanej, na powyższe wyraził też zgodę pokrzywdzony. Czytaj więcej: http://www.wspolczesna.pl/wiadomosci/bialystok/a/wrozka-edyta-milewska-skazana-za-oszustwa-wyrok-2-lata-wiezienia-zdjecia,10575054/