Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

14860385200_8a53c6ee3d_c

Wybory korespondencyjne – opinia prawna

Do samorządowców z całej Polski wpływają wnioski Poczty Polskiej o udostępnienie danych ze spisu wyborców. Jak wskazuje Poczta Polska powyższe ma służyć przeprowadzeniu wyborów korespondencyjnych. Operator pocztowy do swojego wniosku załączył decyzję Prezesa Rady Ministrów zobowiązującą go do wykonania powyższych czynności. Czy żądanie Poczty Polskiej ma rzeczywiście podstawy prawne? Jak do żądania operatora pocztowego należy odnosić brak zakończenia procedury legislacyjnej właściwej ustawy o wyborze Prezydenta RP - trwające prace w Senacie RP? A jak do tego odnosić reguły rozporządzenia RODO? Na te i inne pytania staramy się odpowiedzieć w załączonej opinii prawnej. Opinia nie zawiera oceny zgodności działań podejmowanych na podstawie ustaw z Konstytucją RP - stąd należy ją traktować jako wolne uwagi prawnika o obowiązującym obecnie prawie. Jesteś samorządowcem lub interesuje Cię wskazana problematyka - zapraszamy do zapoznania się z załączoną opinią prawną: opinia prawna poczta polska wybory

home-office-4948054_640

#zostańwdomu

Od piątku, 20 marca 2020 r. od godziny 18:30 w całej Polsce obowiązuje stan epidemii. Oznacza on: "sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii". Już wcześniej wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, część komentatorów podnosi nawet zasadność wprowadzenia na terytorium kraju stanu wyjątkowego (co wiązałoby się ze zmianą terminu wyborów prezydenckich).

Jak na razie zmieniają się upodobania konsumenckie – cenne rolki papieru toaletowego, mydła, o maseczkach i żelach antybakteryjnych nie wspominając. No i jeszcze Netflix – pogorszenie jakości obrazu, które jak na razie nie skutkuje jednak zmianą opłaty abonamentowej. Zmienia się też dla wielu osób sposób wykonywania pracy – kto ma taką możliwość stara się (a przynajmniej powinien) pracować zdalnie.

Niniejszym artykułem – a jakże, o pracy zdalnej – rozpoczynamy serię artykułów koronawirusowych, która miejmy nadzieję jak najszybciej umrze śmiercią naturalną wraz z zakończeniem pandemii („umrze śmiercią naturalną” to może trochę zbyt słabe określenie nawet jak na czarny humor).

Co to jest ta praca zdalna? W praktyce dużo osób już wie, a oto definicja teoretyczna: Praca zdalna polega na wykonywaniu przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. O takiej organizacji pracy decyduje pracodawca, bez konieczności uzgadniania tego z pracownikami ani zbiorowo (porozumienie z przedstawicielami pracowników), ani indywidualnie (porozumienie z każdym pracownikiem). Jak widać świadczenie pracy zdalnej to wyłącznie praca w inne miejscu. W sposób oczywisty nie wpływa to na wysokość wynagrodzenia pracownika, ale też praca zdalna nie powinna co do zasady zmieniać rozkładu czasu pracy (założenie dość idealistyczne biorąc pod uwagę home office z dziećmi).

Mając na uwadze art. 22 § 1 Kodeksu pracy w zw. art. 100 § 1 Kodeksu pracy co do zasady pracownik, co do zasady, powinien wykonać polecenie wykonywania takiej pracy, przy czym zdalne świadczenie pracy objęte jest pewnymi ograniczeniami. Wyobraźmy sobie np. sytuację, gdy pracownik po otrzymaniu polecenia pracy zdalnej przez jakiś czas z domu oświadczył pracodawcy, iż nie posiada w swoim miejscu zamieszkania jakichkolwiek narzędzi, które umożliwiłyby mu wykonywanie pracy (i to wykonywania jej w zgodzie z zasadami bhp).

Przy pracy biurowej co do zasady nie można np. nakazać pracownikowi używania jego prywatnego sprzętu komputerowego. Koszty pracy ponosi przecież pracodawca, a zatem nie może w ten sposób przerzucać ich na pracownika. Pracodawca nie posiada tytułu prawnego do komputera pracownika i nie może go używać do prowadzenia swojej działalności bez dokonania uzgodnień z pracownikiem. Żadne przepisy natomiast nie zabraniają takich uzgodnień między pracownikiem a pracodawcą – co w praktyce wpływa na to, że część pracowników wykonuje zadania zlecone przy użyciu swojego prywatnego sprzętu, część zaś niezbędny sprzęt otrzymuje od swojego pracodawcy.

A co z ergonomicznym krzesłem, oświetleniem, rachunkami za prąd? Po pierwsze kwestia bhp tzw. Home office: zlecając pracę zdalną – najczęściej wykonywaną w domu pracownika – pracodawca z reguły nic nie wie na temat tego, jak wyglądać będzie pomieszczenie pracy, biurko, fotel, oświetlenie, jakość instalacji elektrycznej, temperatura itp. Mała podpowiedź dla pracodawców: polecając wykonywanie pracy zdalnej warto jednocześnie zawierać z pracownikiem porozumienie określające w/w warunki oraz określające zakres bhp (w praktyce: zobowiązujące pracownika do przestrzegania tych reguł). Powyższe może okazać się szczególnie istotne w przypadku wystąpienia wypadków przy pracy – tak, tak: zmiana miejsca świadczenia pracy nie zmienia nic w zakresie kwalifikacji zdarzeń jako wypadków przy pracy i ich prawnych konsekwencji. Celem uniknięcia innych roszczeńw porozumieniu można też uregulować kwestię rozliczania opłat np. energii elektrycznej, Internetu itd. (chociaż akurat koszty Internetu są dość iluzoryczne, jeśli ktoś już wcześniej posiadał z nim łączność, chyba że wynika to wprost z wymogów świadczenia pracy zdalnej).

Podsumowując: odbywająca się poza stały miejsce świadczenia pracy praca zdalna wprowadzana jest zawsze na określony czas (mowa o pracodawcach i pracownikach, nie o przedsiębiorcach prowadzących pracę zdalną w normalnych warunkach). Praca zdalna co do zasady obejmuje pracę określoną w umowie o pracę, zmienia się jedynie miejsce wykonywania pracy, a nie jej rodzaj.

Wobec trwającej pandemii praca zdalna uregulowana została dodatkowo w art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z którym w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Ustawa nie określa wprost czasu, na jaki praca ta może zostać powierzona, należy zatem odnosić się do ogólnych reguł oraz pośrednio art. 36 ust. 1 wspomnianej ustawy, zgodnie z którym art. 3 ustawy traci moc z upływem 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy – a zatem obowiązuje do 7 września 2020 r.

W internetach po ok. 3 dniach od zamknięcia przedszkoli pojawiły się memy o wynalezieniu szczepionki na koronawirusa przez matkę trójki dzieci – jest więc nadzieja, że praca zdalna na podstawie wspomnianego art. 3 ustawy nie będzie wykonywana w maksymalnym okresie, a zakończy się szybciej (czego wszyscy sobie życzmy).

http://www.adwokat-biznes.pl

mask-4934374_640

Przygotuj biznes na koronawirusa

Pandemia COVID-19 ma wpływ na nasze codzienne życie, może też negatywnie wpłynąć na działalność i relacje w przedsiębiorstwach. Już dziś obserwujemy zamknięte galerie handlowe, odwołane rozprawy w sądach, szczególne środki ostrożności w urzędach, aptekach, na poczcie. koronawirus biznes2Jeżeli przewidujesz lub dotknęły Cię problemy z dostawami towarów, ograniczeniami w produkcji, konieczność zamknięcia zakładu - już dziś zabezpiecz prawnie swoją firmę. Wszystko to, co się dzieje ma ogromny wpływ na realizację, a obecnie raczej brak realizacji, wielu umów. Jak zatem podejść do kwestii niewykonywania umowy ze względu na pandemię i związane z nią restrykcje? Oferujemy:
  • kompleksowe wsparcie z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, zamówień publicznych i prawa pracy
  • zabezpieczenie Twojej firmy przed roszczeniami klientów i kontrahentów
  • ocenę możliwości zastosowania tzw. „siły wyższej” jako przyczyny niewykonania lub nieterminowego wykonania zobowiązania
  • analizę możliwości zmiany warunków umownych lub odstąpienia od umów wobec pandemii koronawirusa
  • profesjonalne przygotowanie i prowadzenie ewentualnych sporów sądowych
#zostańwdomu Jeżeli potrzebujesz porady lub konsultacji nie musisz przychodzić do Kancelarii. Po więcej informacji zadzwoń: 694 290 153 lub napisz e-mail: lukasz.twarowski@gmail.com   :
technology-792175_1280

Kancelaria ONLINE

Zapraszamy Państwa do siedziby biura Kancelarii Adwokackiej Adwokata Łukasza Twarowskiego przy ul. Lipowej 20 lok. 10 w Białymstoku. Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, karnego i gospodarczego. Prowadzimy sprawy o rozwód, podział majątku, sprawy działowe i inne, w tym z udziałem czynnika zagranicznego w oparciu o przepisy prawa prywatnego międzynarodowego oraz przepisów unijnych. Prowadzimy sprawy przed sądem rejonowym, okręgowym i apelacyjnym w Białymstoku, ale też innymi sądami na terenie kraju oraz Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi. We współpracy z pozostałymi partnerami Kancelarii oferujemy usługi z zakresu prawa pracy, zamówień publicznych, postępowań administracyjnych (w tym decyzji lokalizacyjnych dotyczących uciążliwego sąsiedztwa np. ferm, zakładów produkcyjnych i innych) i prawa autorskiego. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy też zdalną pomoc oraz kontakt za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym wirtualne spotkania oraz porady za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Wkrótce przedstawimy szczegółową ofertę w tym zakresie. Jeżeli już teraz potrzebujesz pomocy prawnej i kontaktu za pośrednictwem np. skype bez wychodzenia z domu - zapraszamy do osobistego umówienia. W tym celu dzwoń: 694 290 153, lub wyślij e-mail: lukasz.twarowski@gmail.com

Zapraszamy!

wizytówki

Wróżka z Podlasia przed Sądem Najwyższym

Koniec procesu wróżki z Podlasia - w dniu 30 maja 2017 r. partner Kancelarii Adwokat Patrycja Murawska na rozprawie przed Sądem Najwyższym po raz kolejny reprezentowała interesy pokrzywdzonego w głośnej sprawie o oszustwo. Sąd Najwyższy oddalił kasację oskarżonej i w pełni podzielił stanowisko partnerów Kancelarii co do roszczeń odszkodowawczych i orzeczonej kary. Poniżej link do artykułu prasowego http://bialystok.onet.pl/proces-kobiety-podajacej-s…/9p650r2
books-441866_1920

Wykłady – kryminologia

Zgodnie z ustaleniami prowadzącego wykłady adw. Łukasza Twarowskiego poniżej zamieszczamy do pobrania materiał z wykładów nr 1 i 2 kierunku kryminologia (Wydział Prawa UwB). Materiały z wykładów stanowią podstawę programową i wraz ze znajomością odpowiednich przepisów Kodeksu karnego oraz doktryny (w tym proponowanych podręczników) mogą stanowić podstawę do zagadnień egzaminacyjnych - w formie ustalonej ze studentami na wykładzie. Materiał do pobrania pod linkiem: wyklad1-2
wrozka

Fałszywa wróżka skazana za oszustwo

Podawała się za wróżkę i znachorkę. Najpierw wmówiła mieszkance Sokółki, że jej syn zachoruje na raka. Później - że może je uleczyć. Ale za pieniądze. Matka przekazała Edycie Milewskiej 400 tys. zł. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w Białymstoku stwierdził, iż jest to sprawa precedensowa. Partnerzy Kancelarii: Adwokat Patrycja Murawska oraz Adwokat Łukasz Twarowski reprezentowali w przedmiotowej sprawie interesy pokrzywdzonych, działając też jako pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych. Prawomocnym wyrokiem Sąd orzekł m.in., iż fałszywa wróżka ma zwrócić pokrzywdzonym 400.000 zł tytułem częściowego naprawienia szkody. Sąd zezwolił na publikacje wizerunku skazanej, na powyższe wyraził też zgodę pokrzywdzony. Czytaj więcej: http://www.wspolczesna.pl/wiadomosci/bialystok/a/wrozka-edyta-milewska-skazana-za-oszustwa-wyrok-2-lata-wiezienia-zdjecia,10575054/